Klubben

Om klubben

 

På disse sider finder du en masse oplysninger om klubben som helhed. Vi har prøvet at fatte os i korthed, så du ikke bliver træt af at læse om os.

 

Formål

OJB vil arbejde på

 • at dygtiggøre vore medlemmer og udbrede interessen for og kendskabet til spillet
 • at sætte vore medlemmer i stand til aktivt at deltage i turneringer, stævner o.l.
 • at være et samlingspunkt i lokalsamfundet og inddrage vore medlemmer i det sociale samvær i klubben
 • at sikre det økonomiske fundament, så klubben kan fortsætte sine aktiviteter
 • at være en breddeorienteret klub

 

Værdier og kultur

OJB bygger på sunde værdier og en kultur, der måles på:

 • Badminton som en samfundsnyttig aktivitet i Over Jerstal og omegn
 • Sammenhold, sundhed og velvære
 • Badminton for alle, uanset kvalifikationer
 • Tilknytning og forankring i lokalområdet
 • Loyalitet og rummelighed over for alle
 • Fleksibel indslusning af nye medlemmer i trygge omgivelser
 • Badminton i OJB er: Leg, glæde og udvikling som vigtige begreber.
 • OJB stiller krav til de ansvarlige trænere og ledere. Det forventes, at alle i OJB´s ånd udviser høj moral, er ansvarsbevidste, har en seriøs indstilling, udstråler glæde og begejstring, samt kæmper loyalt for holdet og for klubben.