Jubilæum 2011

Datoen

Den 06. okt. 2011 var dagen, hvor Over Jerstal Badminton Klub blev 75 år. Det skulle fejres på behørig vis. Men hvordan. Det ville jo være nærliggende, at gøre det på traditionel vis, og invitere diverse andre klubber, sponsorer, foreninger osv. Det syntes vi imidlertid dog ikke var det rigtige for os. Derfor blev hovederne lagt i blød for at finde en anden måde at fejre det på. Løsningen blev bare super, når vi nu selv skal sige det.

Detektivarbejdet

Vi ville markere dagen ved at invitere så mange "gamle" medlemmer som muligt og så selvfølgelig også invitere de nuværende medlemmer, samt alle der igennem årene har haft en tilknytning til OJB. Et større detektivarbejde blev sat i værk for at finde gamle spillere, trænere, holdledere, halbestyrere, kantinepersonale osv. osv. Arbejdet med at finde alle gik i gang lige efter sommerferien og det blev noget af en udfordring. Men med stor indsats og engagement lykkedes det at finde i alt ca. 100 gamle og nuværende medlemmer.

Arrangementet

Selve arrangementet løb af stabelen den 06. okt. 2011 fra kl. 13.00 - 17.00 (Officielt). Der kom i alt 85 personer til jubilæet. De blev delt op efter, hvilket årti de spillede i klubben, startende fra 60'erne og op til 2000 og frem. På denne måde kunne man sidde og udveksle minder og historier med dem man spillede på hold med i sin tid. Det var en KÆMPE SUCCES. Alle var glade og havde de store smil på hele eftermiddagen. Det hele blev selvfølgelig krydret med en lækker buffet og tilhørende drikkevarer. Der blev holdt et par taler og René Toft (Mr. OJB himself) gav en formidabel historisk gennemgang af klubben helt fra, da der blev spillet på græs udenfor ved skolen og op til nu.

Feed Back

Vi har efterfølgende fået så mange gode og positive tilbagemeldinger at vi med rette kan være lidt stolte af os selv. Det bestyrker vores egen opfattelse af klubben, som værende et sportsligt, men i særdeleshed et socialt stærk fællesskab, hvor der er plads til alle.